Onderhoud van sterk water preparaten: 

De sterk water preparaten die ik verkoop zijn allemaal gefixeerd en geconserveerd met formaline. Na dit proces krijgen al mijn preparaten minimaal 5 vloeistofwissels om er zorg voor te dragen nog maar zo weinig mogelijk formaline te bevatten en dat de bewaarvloeistof zo lang mogelijk kleurloos en helder blijft. Toch is het onvermijdelijk dat de vloeistof van een preparaat vroeg of laat toch gaat verkleuren.
Om het preparaat er weer fris uit te laten zien kun je de vloeistof vervangen met 70% isopropyl alcohol, 70% alcohol ketonatus of 70% (bio) ethanol. Het overschrijden van dit percentage kan resulteren in opnieuw een verkleuring of krimp van het preparaat.


maintenance of wet specimens:

The wet specimens I sell are all fixed and preserved with formalin. After this process, all my specimens receive a minimum of 5 liquid changes to ensure that they contain as little formalin as possible and that the storage solution remains colorless and clear for as long as possible. Nevertheless, it is inevitable that the liquid of a specimen will discolor sooner or later.
To make the wet specimen look fresh again, you can replace the liquid with 70% isopropyl alcohol, 70% alcohol ketonatus or 70% (bio) ethanol. Exceeding this percentage may result in discoloration or shrinkage of the wet specimen. 

veelgestelde vragen

Mijn preparaat wordt zonder vloeistof verzonden, wat moet ik doen als ik het ontvangen heb?

Lees altijd goed de productomschrijving  voor je het preparaat besteld. Daarin staat of het door jou gekozen preparaat met of zonder vloeistof verzonden wordt. In het geval dat het zonder vloeistof wordt verzonden, zorg dan dat je 70% isopropyl alcohol, 70% alcohol ketonatus of 70% (bio) ethanol in huis hebt om het glas met het preparaat bij aankomst mee te vullen.
Mocht je aan de hand hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op via de knop "contact"

Hoe kom je aan de dieren die je gebruikt voor je werk?

 

Er worden nooit dieren geschaad voor mijn werk. Ik heb een grote liefde voor dieren (zowel levend als dood) en ik ben erg kritisch bij het selecteren van dieren. Als ik enige twijfel heb over een legitieme herkomst of dierenwelzijn, komen deze dieren niet in aanmerking voor gebruik bij mijn werk.

Alle dieren zijn ofwel een natuurlijke dood gestorven, waren slachtoffer van het verkeer of zijn geƫuthanaseerd en daarna aan mij gedoneerd. Soms restaureer ik ook oude preparaten. Van deze exemplaren weet ik meestal de herkomst niet.

Wanneer wordt mijn bestelling verzonden?

 

Elke aankoop wordt binnen 5 werkdagen na bestelling verpakt en verzonden. U ontvangt per email een track en trace code zodat u het pakket kunt volgen. Het verzenden wordt door PostNL gedaan volgens de door hen gestelde voorwaarden.


Wanneer komt het pakket aan?

Als het pakket eenmaal aangeboden is aan PostNL heb ik er geen enkele invloed meer op. Pakketten binnen Nederland zijn gewoonlijk 1 tot 5 werkdagen onderweg 

frequently asked questions

My specimen is shipped without liquid, what should I do once I have received it?

Always read the product description carefully before ordering the preparation. It states whether the preparation you have chosen will be sent with or without liquid. In case it is shipped without liquid, make sure you have 70% isopropyl alcohol, 70% alcohol ketonatus or 70% (bio)ethanol to fill the glass container with the specimen on arrival. If you have any questions about this, please feel free to contact me via the "contact" button.

Where do you source  the animals you use for your work?
 
Animals are never harmed for my work. I have a great love for animals (both living and dead) and I am very critical when selecting animals. If I have any doubts about a legitimate source or animal welfare, these animals are not eligible for use in my work.
All animals either died of natural causes, were victims of traffic or were euthanized pets and donated to me by their owners. Sometimes I also restore old preparations. I usually do not know the origin of these specimens.

When will my order be shipped?
 
Each purchase is packaged and shipped within 5 business days of ordering. You will receive a track and trace code by email so you can track the package. Shipping is done by PostNL according to the conditions set by them.

When will my parcel arrive?

Once the parcel  has been offered to PostNL, I have no further influence on it. Packages within the Netherlands usually take 1 to 5 working days

contact

Adresgegevens:

Schlipruthener Muhle 1
57413
Finnentrop
Duitsland

Aanbellen aan de voordeur.


Alleen op afspraak

Verzendkosten: zie onder
Verzendbeleid

Retour?: zie onder Retourbeleid